Film Sekielskich  uruchamia silne mechanizmy psychologiczne. Ponownie upada mit o Dobrym Rodzicu, który chroni przed złem i prowadzi ku dobremu. Zdolność przeżywania cierpienia jest ważnym aspektem dojrzałości emocjonalnej. Trudność w przeżywaniu silnych emocji wzmacnia mechanizm wyparcia psychologicznego, a to przyczynia się do zamykania oczu na krzywdę własną i innych.