Jak rozwijać intuicję i jakie są typy intuicji

Sie 10, 2017 | BLOG

Jak rozwijać intuicję?

Wbrew potocznym poglądom, że intuicja jest kobietą, każdy z nas ma intuicję. I jej rozwój u każdego z nas będzie przebiegał inaczej. Nie ma tu jednej słusznej drogi. Więc jak rozwijać intuicję? Subtelne informacje mogą przychodzić jako myśl, emocja, ból czy wizja w trakcie modlitwy bądź medytacji. Mogą być delikatnym wrażeniem, olśnieniem bądź ciągłą wiedzą.
Pierwszym etapem pracy nad zrozumieniem sygnałów płynących z intuicji jest samopoznanie. Świadomość siebie, typowych reakcji, schematów myślowych czy emocjonalnych pozwala rozróżniać to, co pochodzi z zapisanych w nas doświadczeń od tego, co płynie z intuicji. Nie ma tu drogi na skróty. Rozpoznawanie wewnętrznych głosów jest kluczowe, by nie pomylić intuicji z lękiem. Rozwój intuicji jest podróżą przez całe życie. Na początku drogi mniej ważna jest dokładność i poprawność analizy sygnałów.
Nawiązywanie kontaktu z intuicją to gotowość, by popełniać błędy i nadal podejmować ryzyko.

Typy intuicji

Poniżej opisuję cztery typy intuicji. Każdy z nich odnosi się do poszczególnego obszaru życia – emocji, umysłu, ciała i ducha. Każdy kto zacznie się uczyć, jak rozwijać intucję, będzie miał jedną dominującą drogę komunikacji. Z czasem warto zadbać o rozwój kolejnych typów. Tak aż do pełnej integracji.

Typ emocjonalny

Typ emocjonalny otrzymuje sygnały poprzez emocje. To osoba o olbrzymiej empatii, często określana nadwrażliwcem. Odczuwa emocje innych osób (dlatego tak ważne jest, by znała swoje naturalne stany emocjonalne), które przychodzą jakby znikąd. Jest obdarzona darem miłości. Zagrożeniem jest zalanie się emocjami, tzw. cierpienie za miliony i stracenie energii na niepożyteczne doświadczenia.
Matka Teresa z Kalkuty jest przykładem typu intuicyjnego. Dzięki swojej empatii i wrażliwości stworzyła zakon, gdzie realnie pomoc otrzymuje po dziś dzień wiele osób.

Typ mentalny

Typ mentalny otrzymuje sygnały poprzez myśli, wiedzę. Taka osoba chce wiedzieć, uczyć się i rozwijać poprzez umysł. Będzie widziała systemy i wzory różnych zjawisk. Umysł może jednak nas zwodzić. Świetnie pokazane jest to w filmie „Piękny umysł”. Dlatego też ważna jest samoświadomość schematów myślowych. Wyzwaniem dla tego typu jest przekazywanie myśli w sposób dostępny dla innych oraz nie uleganie negatywizmom i ograniczeniom procesów myślowych. Dużo ważniejszy jest otwarty i wyciszony umysł.Pogłębianie kontaktu z emocjami będzie niezbędne dla tego typu.
Przykładem osoby o intuicji mentalnej może być chociażby Albert Eistein. Fizyk-teoretyk w ogromnym stopniu przyczynił się do stworzenia mechaniki kwantowej i kosmologii.

Typ fizyczny

Typ fizyczny otrzymuje sygnały poprzez doznania cielesne i zmysły. Często jest to poprzez kontakt z naturą. Wie, że nie ma potrzeby szukać, gdzie indziej. Jest typem kinestetycznym, doświadcza przez dotyk. Może angażować się w działania na rzecz ochrony Ziemi. Osoba intuicyjna fizycznie wchłania informacje do swojego ciała. Jak rozwijać intuicję fizyczną? Świadomość własnego ciała pomaga w rozpoznaniu, co z wrażeń cielesnych zostało przejęte z otoczenia.
Dr Edward Bach, brytyjski lekarz chirurg z ubiegłego wieku, dzięki swojej intuicji fizycznej opracował esencje roślin i kwiatów. Holistyczne podejście do leczenia było jego odpowiedzią na niezadowolenie z ortodoksyjnych metod konwencjonalnego leczenia.

Typ duchowy

Typ duchowy otrzymuje sygnały poprzez sny i wizje na jawie. Żyje w przeświadczeniu o chwilowości ziemskiego życia. Bardziej niż inne typy żyje chwilą. Nie przywiązuje się do fizyczności. Naturalnie dopasowuje się do różnych społeczności. Ma potrzebę poszukiwania celu nadającego sens życiu. Wyzwaniem dla tego typu będzie wykonywanie rutynowych zadań, jak chociażby płacenie rachunków. Ten typ może nadmiarowo koncentrować się na duchowych doświadczeniach zaniedbując rodzinę i codzienne obowiązki.
Przykładem osób o intuicji duchowej może być Jezus czy Budda, którzy dzielili się mądrością przenosząc świat w wymiar duchowy.

Więcej o intuicji opowiadam w audycji Strefy Rodzica Polskiego Radia.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:
Jak działa intuicja

Po co psychoterapeutka pisze bloga

Kiedy jeszcze ratować, a kiedy pogrzebać związek

Czym skorupka nasiąknie za młodu..

Siła emocjonalna – 7 cech osób silnych emocjonalnie